منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Blender 2.5 Character Animation Cookbook

دانلود کتاب

 

user name :   u481000370.book

password :    tabrix.orgبرچسب ها : , ,