منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Cairo Dock و اپلت Application list در دسکتاپ mate

cairo dock یک برنامه ی خیلی خوب برای داشتن یک dock در دسکتاپ های مختلف لینوکسی هست. در دسکتاپ mate چون خیلی از اسامی تغییر کردن، اپلت applications list کار نمیکنه. برای برطرف کردن این مشکل، به جای اجرای دستور cairo-dock در startup applications این عبارت رو قرار میدیم:
env XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg cairo-dock