منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 73

IPFire که یک توزیع برای استفاده به عنوان Firewall (دیورا آتش) و router می باشد شامل ابزارهای بسیار کارآمد برای مدیران سیستم و شبکه می باشد. نسخه ی جدید IPFire … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 68 منتشر شد
  2. انتشار نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 71
  3. توزیع IPFire 2.11 Core 56 منتشر شد

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد