منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راه اندازی سایت پلی کد

    کاربران ما متشکل از آدم هایه دنیایه منبع بازه که ما معمولا از لینوکسی ها یاد میکنیم تو این گروه از دنیایه منبع باز لذت ببرید و تجربیات و دانسته هاتونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این امر دو نتیجه خواهد شد:   ۱.افزایش تجربیات خودتون ۲. افزایش کاربران دنیای منبع باز به… ادامه مطلب