منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۷

  با توجه به اینکه آخرین نسخه از Fedora ، نسخه ی فدورا ۲۶ می باشد.هم اکنون برنامه زمانبندی برای انتشار Fedora 27 در دسترس می باشد.نکته ای که قابل توجه می باشد این است که با شروع فدورا ۲۷ نسخه ی آلفا دیگر وجود نخواهد داشت. بر این اساس برنامه ی زمانبندی فدورا ۲۷ […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا ۲۵ بتا منتشر شد

پروژه ی فدورا خبر انتشار نسخه ی بتا از فدورا ۲۵ را اعلام کرد.فدورا توزیعی از سیستم عامل گنو/لینوکس می باشد که همواره سعی می کند آخرین نرم افزارهای آزاد … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. نسخه نهایی فدوا ۲۴ منتشر شد
  2. فدورا ۲۴ آلفا منتشر شد
  3. نسخه آلفای فدورا ۲۳ منتشر شد
  4. فدورا ۲۲ بتا منتشر شد
  5. نسخه‌ بتای فدورا ۲۳ منتشر شد
  6. فدورا ۲۲ اینجاست
  7. توزیع فدورا ۲۲ آلفا منتشر شد

ادامه مطلب