منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۳۷ جامعه آزاد رایانش ابری ایران

سی و هفتمین جلسه ی جامعه ی آزاد رایانش ابری ایران در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۴ در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار می گردد.این جلسه در دو بخش می باشد که … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. جلسه 36 جامعه آزاد رایانش ابری ایران

ادامه مطلب