منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۷۲

جلسه هفتاد و دوم شیراز لاگ در آموزشگاه هوش مصنوعی شیراز تشکیل شد.در این جلسه خانوم مهندس بهزادی ارائه ای با عنوان یادگیری ماشینی انجام دادند. در ابتدا به معرفی مفاهیم اصلی یادگیری ماشین پرداختند و پس از آن در مورد سه گروه اصلی یادگیری ماشینی یعنی یادگیری با ناظر، یادگیری بدون ناظر و یادگیری […] ادامه مطلب