منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پروژه گیکی درآمد زا برای گیک‌های پردازش تصویر و دارای پنجره مناسب: عکاسی و جدا کردن پلاک

راستش من عاشق پروژه‌هایی هستم که با کمی کار، یک ربات شروع می کنه پول در آوردن برای من! اصولا این شیوه محبوب درآمدم است (: حالا هم یک شرکت که روی تشخیص پلاک و چنین چیزهایی کار می کنه و من هم می شناسمشون دنبال جمع کردن تعداد خیلی زیادی عکس از پلاک ماشین‌ها […] ادامه مطلب