منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونگی تنظیم زمان و تاریخ (GUI) در آرچ لینوکس

به صورت پیشفرض اگر شما بخواهید تاریخ و زمان سیستم را تغییر دهید می‌توانید از timedatectl استفاده کنید.برای تنظیم کردن زمان با استفاده از timedatectl می‌توانید از ویکی آرچ استفاده کنید. دیدن ساعت سخت‌افزاری فعلی: $timedatectl status برای تنظیم زمان: #timedatectl set-time “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” برای تنظیم زمان به صورت GUI ،من برخی از برنامه‌های خوبی […] ادامه مطلب