منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی PDF خوان های لینوکس

هنگامی که صحبت از انتخاب ابزاری برای مشاهده فایل های PDF پیش رو می آید، اینبار همانند سابق لیستی آنچنان بلند و انتخاب های گوناگونی را در مقابل نداریم، البته این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار نخواهد بود، چرا که بهترین گزینه هایی که برای سایر سیستم عامل ها ارائه شده در دسترس و یکی […] ادامه مطلب