منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک ترمینال عالی جدید

  Final Term این ترمینال جدید که توسعه آن به تازگی شروع شده است و قابل نصب در فدورا  از طریق  COPR است. تازه های این ترمینال : تشکیل منو … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. ترمینال یا ترمیناتور
  2. Copr جایگزین PPA در فدورا
  3. آموزش نصب گنوم 3.12 در فدورا

ادامه مطلب