منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حذف Client Side Decoration از برنامه‌های GTK 3 (نوار عنوان)

بعد از انتشار گنوم ۳.۱۰ و معرفی CLIENT-SIDE Decorations […] ادامه مطلب