منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تماس تصویری،ایران،ژاپن و دیگر هیچ!

  لابی دانشکده برق و کامپیوتر خواجه نصیر یک سری وسیله برقی خیلی قدیمی و موزه ای داره،مثله دستگاه مورس برای ۱۱۰ سال پیش یا اولین تلفن ها و … چیزی که امروز توجه من رو جلب کرد این تلفن تصویری مربوط به ۴۵ سال پیش بود و اوضاع فعلی ایران و چیزهایی که همه […] ادامه مطلب