منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۲۳ جامعه OpenStack ایران

بیست و سومین جلسه ی جامعه OpenStack ایران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار می گردد.جلسه ۲۳ جامعه اوپن استک ایران شامل دو بخش خواهد بود … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. جلسه ۲۰ جامعه OpenStack ایران
  2. جلسه ۱۸ جامعه OpenStack ایران
  3. جلسه نهم جامعه OpenStack ایران
  4. جلسه دهم جامعه OpenStack ایران
  5. جلسه ۱۲ جامعه OpenStack ایران
  6. جلسه ۱۵ جامعه OpenStack ایران
  7. جلسه ۱۳ جامعه OpenStack ایران

ادامه مطلب