منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا ۲۴ آلفا منتشر شد

نسخه ی آلفای فدورا ۲۴ منتشر شد.با توجه به اینکه برنامه ی زمانبندی انتشار فدورا ۲۴ دچار تغییر شده بود،سرانجام نسخه ی آلفای Fedora 24 منتشر شد.گفتنی است نسخه ی … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. نسخه‌ بتای فدورا ۲۳ منتشر شد
  2. نسخه آلفای فدورا ۲۳ منتشر شد
  3. فدورا ۲۲ بتا منتشر شد
  4. توزیع فدورا ۲۲ آلفا منتشر شد
  5. دانلود نسخه های مختلف فدورا ۲۱
  6. توزیع فدورا ۲۱ بتا منتشر شد
  7. تغییر در برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۴ آلفا

ادامه مطلب