منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بیست و نه اسفند

۶۳ سال از اون روز گذشت. آن روزها که حتی در آخرین روز سال منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت داشت… این عکس از خنده  دکتر مصدق زمانی گرفته شده که دادگاه بین‌المللی لاهه رای به ملی شدن صنعت نفت ایران داده است. ادامه مطلب