منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌وهشتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌وهشتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های ا… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌وهفتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌وهفتمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۵ فروردین ۱۳۹۰ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های ای… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌وششمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌وششمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ برگزار می شود. این دیدار آخرین جلسه در سال … ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌وپنجمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌وپنجمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌وچهارمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌وچهارمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های ای… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌وسومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌وسومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این ج ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌ودومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌ودومین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این ج ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاه‌ویکمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاه‌ویکمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ برگزار می شود. در این جلسه جشن کوچکی برای ان… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشارنسخه پایدار Debian 6.0 با نام رمز Squeeze

پروژه دبیان با افتخار پس از ۲۴ ماه توسعه پایدار نسخه پایدار جدیدی از دبیان با نام اسکوییز را منتشر کرد . برای اولین بار این نسخه بر اساس ۲ نو ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

صدوپنجاهمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان

صدوپنجاهمین دیدار عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ برگزار می شود. برای دیدن هماهنگی‌های این جلسه ب ادامه مطلب