منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سرمایه گذاری در بازار بورس – تجربیات من

نکته مهم: شاید متن زیر خیلی طولانی شده باشه، ولی به نظر من می تونه خیلی مفید باشه، پس اگر حال داشتید حتما بخونید. ده روز پیش یک پست در مورد پولدار شدن تصاعدی گذاشتم، اونجا نوشتم که اگر من یک میلیون تومان داشته باشم و بتونم هرماه ۱۰٪  به سرمایه ماه قبلم اضافه کنم […] ادامه مطلب