منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیاده سازی RAID 10 در لینوکس

RAID 10 یا RAID 1+0 ترکیبی از دو RAID 1 و یک RAID 0 است و از نوع RAID ترکیبی است. اساس آن به این صورت است که نخست RAID 1 یا Mirroring Raid ایجاد شده و سپس روی آنها RAID 0 یا Striping Raid ایجاد خواهد شد. این نوع RAID سطحی بالا از کارایی […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بررسی میزان فضای دیسک

در این پست خلاصه ای از دستور های مورد استفاده برای بررسی میزان فضای آزاد و استفاده شده از هر نقطه اتصال و دیسک را خواهم گفت. تمامی دستور های فوق در پست های مجزا توضیح داده شده اند. df دستوری برای نشان دادن میزان فضای استفاده از هر نقطه اتصال یا سیستم فایل و […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر فضای Volume Group

در اینجا درباره LVM و وِیژگی های آن صحبت شده است. LVM امکان تغییر اندازه پارتیشن را بدون نیاز به Unmount کردن آن پارتیشن می دهد. Physical Volume ها (که PV می گوییم) همان دیسک ها (می تواند یک دیسک محلی متصل به سیستم یا از SAN باشد) هستند که در غالب Volume Group (که […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیاده سازی RAID1 بر روی لینوکس

RAID1 که به Mirroring نیز شناخته می شود دارای صد در صد Redundancy است به ایم معنی که داده ها بر روی دیسک های مختلف تکرار می شود و برای پیاده سازی حداقل دو دیسک نیاز است. اگر دو دیسک Disk 1 و Disk 2 را داشته باشیم داده ها عینا بر روی هر دو […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیاده سازی RAID0 بر روی لینوکس

از RAID0 برای بالا بردن کارایی و سرعت خواندن و نوشتن از/بر روی دیسک ها استفاده می شود که حداقل به دو دیسک برای پیاده سازی نیاز است. در این مطلب چگونگی پیاده سازی آنرا بر روی توزیع لینوکسی با استفاده از دو دیسک (دو دیوایس dev/sdc1/ و dev/sdd1/) و دستور mdadm پیاده سازی می […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

استفاده از mdadm برای پیکربندی RAID در لینوکس

از mdadm برای پیکربندی RAID های نرم افزاری استفاده می شود. یک RAID نرم افزاری تحت کنترل سیستم عامل عمل خواهد کرد. در نام mdadm، حروف md بر گرفته از multiple-device می باشد. یعنی با mdadm چندین دیوایس را در غالب یک دیوایس پیکربندی کنیم که در RAID ها چندین دیسک در غالب آرایه ای […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی RAID های سطح 0،1،5 و RAID های 01 و 10

RAID مخفف Redundant Array of Independent Disks که شامل تعدادی دیسک وابسته به هم به طوری که داده ها بر روی آنها توزیع می شوند. چگونگی توزیع داده ها بر روی دیسک های RAID به سطح  RAID بستگی دارد. در واقع سیستم عامل دیسک های RAID را به عنوان تنها به عنوان یک واحد می […] ادامه مطلب