منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

در باب مد

یکی دو هفته پیش سفری به قشم داشتم. خیلی از محلی ها لباس عربی (دشداشه) پوشیده بودن و من اول خیال کردم بومی ها، عرب زبانن. اما وقتی با یکی از ساکنان صحبت کردم گفت نه اینها عرب نیستن. ولی چون به دوبی زیاد رفت و آمد می کنن، دوست دارن شبیه اونها باشن. حتی […]
ادامه مطلب