منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ویدئو آموزش سطوح دسترسی در لینوکس ( کامل)

permission (دسترسی ) و یا همان مجوز در محیط های شبکه ای یا چند کاربره به وضعیتی گفته میشود که کاربر میتواند از طریق account خاص خود به یک منبع خاص دستیابی داشته باشد.این مجوزها توسط مدیرسیستم یا صاحب فایل اعطا میشود سه سطح دسترسی در لینوکس در لینوکس است r –> read w –> write x –> execute سطح دسترسی read تنها اجازه خواندن ر ا میدهد سطح دسترسی write اجازه نوشتن و تغییر در فایل را میدهد سطج […] ادامه مطلب