منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش فارسی LPIC 1 : قسمت چهارم

سر فصل های قسمت چهارم : [crayon-54950251b6760269431011/] 102.3 Manage shared libraries Description : Candidates should be able to determine the shared libraries that executable programs depend on and install them when necessary . Key Knowledge Areas : Identify shared libraries. Identify the typical locations of system libraries. Load shared libraries. The following is a partial list of the used files, terms and utilities : ldd ldconfig /etc/ld.so.conf LD_LIBRARY_PATH مقدمه : زمانی که برنامه ای را اجرا می کنید مثلا برنامه ی ls , این برنامه برای اجرا به یک سری کتابخانه نیازمند است و باید این کتابخانه ها در داخل ادامه مطلب