منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه نویسی ام خوب نیست چکار کنم؟

چطور برنامه نویسی خود را خوب کنیم : من به طور میانگین هفته ای ۳-۵ ایمیل  از افراد مختلف دانشجوها و دانش آموزان  دریافت می کنم که متن آن تقریبا به…

Related Posts:

ادامه مطلب