منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لذت شیرین جارو برقی بودن

چرا اگر میپذیریم که در نهایت ما هم ربات هستیم و تصرفی در تصمیمات نداریم و تنها به دلیل شرایط به وجود آمدهٔ اطرافمان مغزمان تصمیماتی را میگیرد که اگر هزاران بار دوباره در همان شرایط باشیم همان تصمیمات گرفته … ادامه خواندن Continue reading ادامه مطلب