منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تمرکز، پراکندگی، کارایی، مدیریت زمان و اجرا

اینم یه تجربه پراکنده دیگه اخیرا حس کردم که میزان کارایی من به اندازه کافی نیست. یعنی اینکه دست آوردهام به اندازه تلاشی که حس میکنم انجام میدم همخونی نداره و خب این یکم ناراحت کننده است. بزرگترین عاملی که من در خودم به عنوان معیار عدم کارایی دارم میزان کارهای انجام شده تقسیم به […] ادامه مطلب