منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسپولیس ۲.۳ منتشر شد

نسخه جدید پرسپولیس منتشر شد! در این نسخه، تغییرات زیادی در برنامه داده شده و حتی کارکرد اسکریپت نصاب تغییر کرد! تعدادی از تغییراتی که داد

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی پروژه دانلود منیجر پرسپولیس، این بار در مک او اس

اگر از کابران لینوکس (یا به قول دوستان گنو/لینوکس، هرطور که راحتین!) بودین، حتما با

ادامه مطلب