منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آیا تصمیم دولت چین به گسترش گنو/لینوکس می‌انجامد؟

اخیراً دولت چین استفاده از ویندوز ۸ را در سیستم‌های دول […] ادامه مطلب