منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کار با اعداد بزرگ و طولانی -جمع ، ضرب ، توان

خیلی از وقت ها وقتی می خواهیم برنامه ای بنویسیم احتیاج داریم با اعداد خیلی بزرگ و سنگین کار کنیم که  از  محدوده ی نوع های  زبان برنامه نویسیمون خارج…

Related Posts:

ادامه مطلب