منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۵ دقیقه + ۱۰ سال

گذشته همیشه پلی به آینده بوده، در مورد کار و پیشه هم این پیوند وجود دارد. گاه به گاه پیش آمده کاری را برای مشتریان انجام داده‌ام و انجام این کار بیش از ۵ دقیقه به درازا نکشیده و برای این زمان‌های کوتاه بهایی رو دریافت کردم که باعث شگفت‌زدگی مشتری شده و پرسیده‌اند برای […] ادامه مطلب