منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مرگی برای تولد دوباره

نوشته شده توسط سید حسینعلی حسینی گوکی.

در هیچ وب سایت رسمی و غیررسمی به وجه‌تسمیه نام «لینوکس کالی» اشاره نشده است. اما جالب است بدانید که واژه “Kali” ریشه‌ای هندی دارد و به خدایی از خدایان هندو اشاره دارد که یک زندگی را می‌گیرد و آن را به صورتی دیگر بازمی‌گرداند. در ابتدا شاید وجه‌تسمیه آن با نام یک توزیع جدید …

نوشته مرگی برای تولد دوباره اولین بار در لینوکس سیزن , آموزش گنو / لینوکس پدیدار شد.

ادامه مطلب