منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

با Antergos آرچ را آسان نصب کنید

همانطور که در مطلب مربوط به توزیع‌های معرفی شده و متوقف […] ادامه مطلب