منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انواع پراکسی سرور ها

پراکسی سرور مانند اسکویید ماشینی درون شبکه است که بطور مستقیم با سرور در ارتباط بوده و درخواست های کاربران برای دسترسی به وب را گرفته و اگر درخواست کاربر در پراکسی سرور موجود باشد، آنرا واکشی می کند و به کلاینت می دهد، در غیر اینصورت آنرا از اینترنت دریافت و یک کپی از […] ادامه مطلب