منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات بامزه خط فرمان – قسمت سوم

در دو پست قبل تعدادی از دستورات سرگرم کننده خط فرمان رو معرفی کردم. در این پست هم چند دستور دیگه معرفی میشن.

ادامه مطلب
ادامه مطلب