منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد TRIGGER در MySQL

TRIGGER ویژگی است که از MySQL 5.0.2 به بعد به MySQL اضافه شد و شی است با نامی منحصر به فرد که در اسکیما ذخیره می شود. TRIGGER تنها بر روی جدول های دایمی قابل تعریف است و نمی توان آنرا بر روی جدول های موقتی یا Temporary Table یا View ها تعریف کرد. TRIGGER […] ادامه مطلب