منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 73

IPFire که یک توزیع برای استفاده به عنوان Firewall (دیورا آتش) و router می باشد شامل ابزارهای بسیار کارآمد برای مدیران سیستم و شبکه می باشد. نسخه ی جدید IPFire … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 68 منتشر شد
  2. انتشار نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 71
  3. توزیع IPFire 2.11 Core 56 منتشر شد

ادامه مطلب