منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد لیست های وابسته به هم در Yii

در فریمورک Yii یکی از فیلدهایی که در فرم ها استفاده می شود، فیلد DropDownList هست که در خروجی تگ های HTML کد مربوط به قسمت <select> را به همراه <option> های مربوط به آن را تولید می کند. حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید هنگام استفاده از این نوع لیست ها، با […]

The post ایجاد لیست های وابسته به هم در Yii appeared first on دست نوشته های یک تازه کار.

ادامه مطلب