منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۱۰ کاربرد مفید دستور (du (Disk Usage برای فضای استفاده شده‌ی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

(du (Disk Usage یک دستور استاندارد در Unix/Linux می‌باشد که برای چک کردن اطلاعات فضای استفاده شده‌ی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در یک ماشین استفاده می‌شود.دستور du پارامترهای بسیار زیادی دارد که می‌توان نتیجه‌ها را در فرمت‌های زیادی بدست آورد.همچنین دستور du اندازه فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را به صورت بازگشتی نمایش می‌دهد. این مقاله ۱۰ کاربرد […] ادامه مطلب