منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنها 20 روز تا انتشار فدورا 20

با توجه به انتشار فدورا ۲۰ بتا و تغییراتی که در برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۰ رخ داده,تنها ۲۰ روز تا انتشار نسخه نهایی Fedora 20 باقی مانده است.با این … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. فدورا 20 نامگذاری شد
  2. تولد 10 سالگی فدورا مبارک
  3. پیشنهاد نام برای فدورا 20
  4. اعلام برنامه زمانبندی انتشار فدورا 20
  5. فدورا از گذشته تا آینده
  6. انتشار Fedora 20 Alpha RC5 و یک هفته تاخیر در فدورا 20
  7. فدورا 20 آلفا منتشر شد

ادامه مطلب