منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

همگام سازی فایل ها میان دو ماشین لینوکسی

فرض کنید تعدادی فایل دارید که میان دو ماشین (سرور) لینوکسی تکرار (Replicate) شده اند و این فایل ها مستقل از هم تغییر می کنند و می خواهید تغییر بر روی یکی، بر روی ماشین دیگری هم خودکار انجام شود. برای این کار می توان از ابزار های rsync یا duplicati استفاده کرد. اما این ابزار […] ادامه مطلب