منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گیت‌لب – GitLab

من خیلی گیت‌لب رو دوست دارم. کلا از یه سال پیش که باهاش آشنا شدم، این دوست داشتن کم کم تبدیل شده به عشق و باعث شده که خیلی اخبارشو دنبال کنم(دست کم تا…

نوشته گیت‌لب – GitLab اولین بار در نوشته‌های یک دوستدار گنو پدیدار شد.

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد