منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا ۲۱ آلفا منتشر شد

فدورا ۲۱ آلفا، بعد از شش هفته تاخیر، منتشر شد. چرا بعد از مدت‌ها در مورد انتشار آلفا یک توزیع می‌نویسم؟ چون فدورا ۲۱ آلفا با بسیاری از برنامه‌های جدید منتشر شده که در مورد آن ها مشتاق هستم و در این مدت، برخلاف علاقه قلبی، فرصت نوشتن در مورد آن ها را نداشته‌ام. ویژگی‌ها جذاب فدورا ۲۱ به قرار زیر است. گنوم ۳.۱۴: آخرین انتشار پایدار گنوم، ۳.۱۴ است که … ادامه مطلب