منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نیم نگاهی به GPG و کرک passphrase کلید خصوصی !

سلام دوستان . در این مقاله به کرک passphrase کلید خصوصی با استفاده از زبان برنامه نوسی bash می پردازیم . اما قبل از آن لازم است تا نیم نگاهی به GPG و کلید های آن داشته باشیم . به اندازه ی کافی در مورد دستورات و … مقاله به زبان فارسی وجود دارد اما شاید مفهوم نحوه ی کار هنوز برای گروهی از دوستان مشخص نباشد لذا از باز گویی دستوارت خودداری کرده و به مفاهیم می پردازیم . در ابتدا باید گفت که با دو لفظ کلید عمومی و کلید خصوصی بسیار سر و کار داریم و در ادامه مطلب