منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روز جهانی زن مبارک باد

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست گلها همه به نام تو مشهورند آیینه ها از انعکاس نام تو می خندند و من تنها برای تو می گویم زندگی … ادامه

ادامه مطلب