منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نشان دادن جزییات از Linux LVM

LVM امکان تغییر اندازه سیستم فایل (پارتیشن) ها را بدون نیاز به Unmount کردن آنها می دهد. هر Volume Group شامل یک یا چند Physical Volume است که می توان از فضای آنها برای ایجاد و یا گسترش Logical Volume (پارتیشن) ها استفاده نمود. در مطلب “پیکربندی LVM از خط فرمان” با ایجاد گام به […] ادامه مطلب