منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توزیع Linux Deepin 2013 منتشر شد

امروز نسخه جدیدی از توزیع چینی Linux Deepin منتشر شد. ا […] ادامه مطلب