منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تعداد کل فرایندها و شناسه آخرین ایجاد شده در سیستم

در لینوکس دایرکتوری proc/ حاوی اطلاعاتی در مورد فعالیت فعلی هسته سیستم عامل است. از فایل های درون این دایرکتوری می توان اطلاعات زیادی را بدست آورد. بسیاری از دستورهای لینوکسی خروجی را نشان می دهند که می توان از فایل های همین دایرکتوری پیدا کرد. در این مطلب از فایل proc/loadavg/ می خواهیم تعداد […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن تعداد فرایندهای در حال اجرا و بلاک شده در لینوکس

فرایند زمانی در حال اجرا (Running) است که پردازنده را در اختیار داشته باشد. زمانی که یک فرایند در خال انجام عملیات I/O مانند خواندن/نوشتن از/بر روی دیسک باشد، از حالت اجرا خارج شده و به حالت بلاک شده (Blocked) می رود. پس از تکمیل عملیات I/O فرایند برای اجرا شدن باید درون صف آماده (Ready […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

زمان مصرفی پردازنده در لینوکس-یونیکس ها

در سیستم عامل ها یک فرایند بر اساس مُد (Mode) اجرایش در یکی از دو دسته فضای، ۱) مُد کاربر (یا فضای کاربر – User Space) و ۲) مُد هسته (یا فضای هسته – Kernel Mode) اجرا می شود. فرایند فضای کاربر حق دسترسی مستقیم به فضای هسته را ندارد و زمانی که فرایند فضای کاربر نیاز به […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Swappiness در هسته لینوکس چیست

این ویژگی از هسته سیستم عامل لینوکس درجه ای که با آن لینوکس به منظور آزاد سازی فضای حافظه اصلی، عملیات Swapping را انجام دهد را کنترل می کند. مقدار این ویژگی می تواند میان صفر تا ۱۰۰ باشد. یک مقدار پایین به این معنی است که هسته از عملیات swapping تا حد ممکن اجتناب […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش چهارم

در بخش های قبلی مدیریت دیوایس ها در لینوکس که توسط udev انجام می گیرد، گفته شد udev یک ابزار فضای کاربر است که فرایند udevd رویدادهای صادر شده از کرنل لینوکس را دریافت کرده و رفتار و عکس العمل مناسب را متناسب را با توجه به خصوصیات دیوایس متصل شده یا قطع شده و […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش سوم

در مطلب “مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش نخست” در مورد udev و کاربرد آن در هسته سیستم عامل لینوکس و در مطلب “مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش دوم” در مورد devfsd و مقایسه آن با udev گفته شد. به دلیل ضعف های devfsd امروزه دیگر از آن در هسته سیستم عامل […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش دوم

udev یک ویژگی اضافه شده به هسته لینوکس از نسخه ۲.۶ به بعد است که امکان مدیریت دیوایس های لینوکسی را ساده می کند. از نقطه نظر مدیریت دیوایس ها، دو دسته از دیوایس ها وجود دارند. دسته اول دیوایس هایی هستند که پیش از روشن کردن (Power on) به سیستم متصل شده اند که […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش نخست

کرنل یا هسته هر سیستم عاملی به جز کنترل مولفه های سیستم عامل مانند مدیریت فرایندها و حافظه اصلی، مسئول راه اندازی و  مدیریت دیوایس های سخت افزاری متصل به سیستم نیز است. udev مدیر دیوایس های سخت افزاری است که درون هسته سیستم عامل لینوکس قرار دارد که جایگزین devfsd شده است. در سیستم […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

غیر فعال کردن Ctl+Alt+Del در CentOS

به طور مثال سطح اجرایی 3 با کلیک کردن ترکیب کلید های Ctl+Alt+Del سیستم  توسط اجرای فرمان shutdown -r now به طور خودکار restart می شود. در توزیع RHLE/CentOS 5.x کنترل ترکیب کلید های Ctl+Alt+Del تحت فایل etc/inittab/ و پارامتر ctrlaltdel است. در CentOS 6.x کنترل آن نحت فایل etc/init/control-alt-delete.conf/ است. در RHLE/CentOS 5.x خط […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مجوز ها در یونیکس – بخش سوم (SGID و تنظیم آن در یونیکس ها)

SGID مخفف Set Group ID یک نوع خاص از مجوز ها در یونیکس هاست. مجوز های رایج write,read و execute هستند. بصورت معمول وقتی در یونیکس یک برنامه اجرا می شود، آن برنامه مجوز ها دسترسی را از کاربر وارد شده (logged user) به ارث می برد. SGID مجوزی موقتی است که به کاربر داده […] ادامه مطلب