منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور dmesg چیست و چگونه استفاده کنیم

dmesg یا Display Message دستوری است که رویداد ها و خطاهای کرنل (هسته) لینوکس را نشان می دهد. پیام ها شامل اطلاعاتی درباره Device Derive هایی که زمان بوت شدن سیستم، درون کرنل بارگذاری (Load) می شوند. به عبارت دیگر پیام های نشان داده شده توسط دستور dmesg، اطلاعاتی از Device های متصل شده، یا […] ادامه مطلب