منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی Quota روی سیستم فایل در CentOS6

 با Disk Quota مدیران می توانند برای هر کاربر، یا هر گروهی از کاربران، استفاده از فضای دیسک را سهمیه بندی کند. Disk Quota می تواند برای هر کاربر، یا برای گروهی از کاربرا تنظیم شود. معمولن مدیران از Disk Quota استفاده می کنند تا فضای مجاز به استفاده هر کاربر از دایرکتوری خانگی و […] ادامه مطلب