منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آگاهی و اخطار تغییرات روی دایرکتوری ها و انجام عمل مناسب

در این مطلب با ابزار audit برای پیگیری تغییرات بر روی فایل ها گفته شد. audit به گونه ای تنظیم می ود که هرگاه فایلی خوانده/نوشته یا خصوصیاتش تغییر کند یک رکورد شامل اطلاعاتی مانند کاربر و دستوری که از فایل استفاده کرده اند، ثبت خواهد شد. در این مطلب با استفاده از ابزار incron که […] ادامه مطلب