منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نشان دادن اطلاعات از دستورهای اجرا شده

در این پست بسته نزم افزاری psacct برای مانیتورینگ فعالیت های کاربران در توزیع های لینوکسی معرفی شد. psacct شامل چندین دستور ac,sa,lastcomm,accton و دستور های last و lastb می باشد. در این پست چگونگی نصب آن در توزیع های لینوکسی و همچنین چگونگی استفاده از دستور lastcomm گفته خواهد شد. دستور lastcomm برای نشان […] ادامه مطلب